Velkommen til Aria

Velkommen til Aria - skolen for sang og stemmebrug.


Som elev på Aria får du mulighed for at gå i dybden i arbejdet med din stemme, og du vil opdage de mange muligheder for

udvikling, som du sikkert ikke anede, den indeholdte.

Aria er skolen både for dig, der allerede er en øvet sanger og for dig, der er nybegynder, men har mod på og lyst til at

blive dygtigere.

Hos Aria lærer du din stemme, din krop og dit åndedræt at kende. En rigtig kropsholdning og åndedrætsteknik

kan gøre underværker ikke blot ved din stemme, men også ved din holdning og dit åndedræt og dermed

dit fysiske og psykiske velvære.


Aria tilbyder enetimer – eller man kan komme sammen med en ven og synge sammen.

Aria tilbyder desuden kurser i stemme- og talebrug for kor, organisationer og erhvervslivet.

Aria tilbyder terapeutisk vejledning i udviklingen af sang- og talestemmen med baggrund i VoiceEmbodiments

(Anne Rosing Metodens) harmonisering af kroppens spændingstilstande til behandling af kompensatoriske spændinger

samt kropsarbejde på basis af Alexanderteknikken.


Jeg er uddannet sangpædagog ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har taleteknik som sidefag,

er cand. mag. i musikvidenskab fra Århus Universitet og underviser desuden i Alexanderteknik.

Endvidere er jeg uddannet ved den sangpædagogiske overbygningsuddannelse VoiceEmbodiment (Anne Rosing Metoden).


Alle er vi en stemme i denne verden; og alle har vi ret til at blive hørt!