Velkommen til Aria

Velkommen til Aria - skolen for sang og stemmebrug.


Aria tilbyder kurser i stemme- og talebrug for kor, organisationer og erhvervslivet.

Aria tilbyder terapeutisk vejledning for grupper i udviklingen af sang- og talestemmen med baggrund i VoiceEmbodiments

(Anne Rosing Metodens) harmonisering af kroppens spændingstilstande til behandling af kompensatoriske spændinger

samt kropsarbejde på basis af Alexanderteknikken.


Jeg er uddannet sangpædagog ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har taleteknik som sidefag,

er cand. mag. i musikvidenskab fra Århus Universitet og underviser desuden i Alexanderteknik.

Endvidere er jeg uddannet ved den sangpædagogiske overbygningsuddannelse VoiceEmbodiment (Anne Rosing Metoden).

Som kursist hos Aria får I i mulighed for at gå i dybden i arbejdet med stemmen, og I vil opdage de mange muligheder for

udvikling, som I sikkert ikke anede, den indeholdte.Alle er vi en stemme i denne verden; og alle har vi ret til at blive hørt!